Select Page
7/3/2015 Sem Sprang speelt “Space” in de kringloop in Zwolle-Zuid
(Stichting kringloop Zwolle)

https://www.facebook.com/SemSprang

Camera: Lukas Strijks, Thomas Seegers en Mark Schinkel
Audio en mix: Nick Haberrmehl
Montage: Thomas Seegers

Website: http://www.indekringloop.nl
Facebook: https://www.facebook.com/Indekringloop