Select Page
16-11-2012 Yori Swart speelt Weigh In Weigh Out in de kringloop van Zwolle-Zuid.

www.yoriswart.nl

www.indekringloop.nl
facebook.com/indekringloop
Twitter: @indekringloop

Met dank aan Stichting Kringloop Zwolle

Camera: Brian Esselbrugge, Thomas Seegers, Kim Idsinga
Audio: Nick Habermehl, Brian Esselbrugge,
Audiomix: Nick Habermehl
Montagae: Thomas Seegers